Ritningar garage och carport

Bygglovsritningar för fristående garage eller carport. Billigt, enkelt och med snabb leverans.

Vi erbjuder färdiga ritningspaket för endast 790 kr eller kundanpassade ritningar utifrån era skisser för 2490 kr. Ta gärna hjälp av vår framtagna checklista
Checklista garage

Beställa färdiga bygglovsritningar?

Besök vår sida med färdiga ritningspaket för att se vilket alternativ som passar dig och dina behov. Där kan du se bilder på byggnaderna, få teknisk information och göra din beställning.
Vill du göra mindre ändringar utifrån dessa alternativ går det såklart också bra. Maila i så fall den informationen till info@jocad.se.
Efter beställningen skickar vi ritningarna i pappers- och /eller PDF-format tillsammans med fakturan.

Beställa kundanpassade bygglovsritningar?

När du kontaktat oss gällande en beställning av ritningar kontrollerar vi det bifogade underlaget. Om vi behöver ytterligare information för att göra ritningarna meddelar vi dig det, om inte skickar vi en bekräftelse på din beställning.

Vi utför sedan arbetet och skickar de färdiga ritningarna i pappers- och /eller PDF-format tillsammans med fakturan.

Om bygglovshandläggaren mot förmodan har någon synpunkt så åtgärdar vi det utan extra kostnad, läs mer om det under rubriken nöjd kund garanti.