Ritningar hus

Bygglovsritningar för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av bostäder.

Vi hjälper dig med fackmannamässiga bygglovsritningar oavsett om det är en liten tillbyggnation eller stor nybyggnation du ska göra, inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Hur går det till?

Vi inleder alla uppdrag genom att tillsammans med dig gå igenom vad du ska bygga och vad vi behöver för underlag för att göra ritningarna.

Efter det beräknar vi tidsåtgången och offererar ett fast pris på uppdraget.

Om du accepterar offerten utför vi arbetet och skickar sedan de färdiga ritningarna i pappers- och/eller PDF-format tillsammans med fakturan.

Om bygglovshandläggaren mot förmodan har någon synpunkt så åtgärdar vi det utan extra kostnad, läs mer om det under rubriken nöjd kund garanti.