Ritningar

Vi hjälper dig med de ritningar du behöver för din bygglovsansökan eller bygganmälan.
Vi erbjuder även 3D-visualiseringar.

På så sätt får du en tydligare bild av det färdiga resultatet, redan innan din bygglovsansökan är inskickad.

RITNINGAR HUS

Bygglovsritningar för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av bostäder.

Vi hjälper dig med fackmannamässiga bygglovsritningar oavsett om det är en liten tillbyggnation eller stor nybyggnation du ska göra, inget projekt är för stort eller för litet för oss.

RITNINGAR GARAGE OCH CARPORT

Bygglovsritningar för fristående garage eller carport. Billigt, enkelt och med snabb leverans.

Vi erbjuder färdiga ritningspaket för endast 790 kr eller kundanpassade ritningar utifrån era skisser för 2490 kr. Ta gärna hjälp av vår framtagna checklista
Checklista garage

RITNINGAR ATTEFALLSHUS

Ritningar för bygganmälan av attefallshus, med en enkel och smidig process.

Trots att attefallshus går genom kommunens något enklare process, bygganmälan, krävs samma fackmannamässigt utförda ritningar som för en bygglovsansökan. Dessa ritningar hjälper vi dig med för endast 2490 kr.

3D-VISUALISERING

Ibland kan det vara svårt att ha en uppfattning om hur byggnaden kommer se ut i verkligheten.
Därför erbjuder vi även 3D-visualiseringar av de bygglovsritningar du beställer från oss. På så sätt får du en mycket tydligare bild av hur byggnaden kommer se ut, redan innan du skickar in din bygglovsansökan till kommunen.